2016 Feb. - Klub EDB

Klub EDB
Title
Gå til indhold
Referater
Mødereferat generalforsamling 29 febr. 2016

 
 
Valg af dirigent
 
Hanne blev valgt
 
Valg af referant
 
Kirsten blev valgt
 
Bestyrelsens beretning /
 
Mogens kom med en kort beretning om årets aktiviteter.
Bl.a.julefrokost og en vellykket tur til Hirtshals fiskefestival.
Denne blev godkendt
 
Aflæggelse af regnskab
 
Børge gennemgik regnskabet. Der sluttede med et                
 
overskud på  1550 kr.
 
Det gode regnskab blev godkendt.
 
evt. forslag Der var ikke modtaget nogen
 
Fastsættelse af kontingent. Det forblev uændret.
 
valg af kasserer
 
Børge blev genvalgt.
 
valg af et bestyrelsesmedlem.
 
Ove blev genvalgt.
 
valg af en bilagskontrollant.
 
Lone genvalgt. Linda trækker sig i stedet blev Jørgen valgt for et år.
 
  Valg af to bestyrelsessuppleanter.
 
  Bent og Karen blev valgt.
 
  Valg af en bilagskontrollantsuppleant
 
  Rosa blev valgt.
 
Vh. Kirsten -referant
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tilbage til indhold