2017 Feb. - Klub EDB

Klub EDB
Title
Gå til indhold
Referater
 
Referat
 
Generalforsamling KLUB EDB
 
Mandag 27. februar 2017
 
 
AD. 1..valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.
 
Mogens åbnede Generalforsamlingen og bød velkommen, Bestyrelsen foreslog Hanne som dirigent, hun blev enstemmigt valgt. Sonja og Kirsten Blev enstemmigt valgt som stemmetællere. Torben Frederiksen blev enstemmigt valgt som referent.
 
AD. 2.  bestyrelsens beretning fremlægges ved formanden
 
Mogens aflagde beretning, han fortalte omkring de enkelte klubaftener, som blandt andet havde omhandlede, Mac computeren, Ældresagen, Besøg fra institut for syn og hørelse, slægtsforskning og Lone Møller som berettede om Showdown. . Han fortalte også at det nu er besluttet at der gives et tilskud ligesom de øvrige omsorgsklubber fra kredsens side, det vil sige at der gives et tilskud på 35 kroner pr medlem pr klubaften
 
Klubbens julefrokost til Hirtshals havde været en stor succes.
 
Mogens kom også ind på klubbens hjemmeside som han havde lagt links til blandt andet DBS, DBS Aalborg og BORN på, som han dog vil slette idet BORN ikke vedligeholder den.
 
Ove roste klubaftenen omkring slægtsforskning, trods han ikke selv er interesseret i slægtsforskning.
 
Beretningen Blev Godkendt.
 
Ad. 3.fremlæggelse af revideret regnskab ved kasseren
 
Børge Andersen fremlagde regnskab. Der er et lille underskud på 2000 kr for 2016.,det fremlagte regnskab gav ikke anledning til spørgsmål og regnskabet blev godkendt, enstemmigt.
 
Ad. 4indkomne foreslag.Der var ingen indkommende forslag.
 
Ad. 5.astsættelse af kontingentet
 
Kontingentet foresloges ændret til 250 kr. , dette blev vedtaget med 6 stemte for 2 imod og resten blank.
 
Ad. 6.valg til bestyrelsen.
 
a.Valg af formand i ulige år.Mogens blev genvalgt enstemmigt.
 
b.Valg af kasserer i lige år.
 
Ikke på valg.
 
c.Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år.
 
Ikke på valg i år.
 
d.Valg af 1 bilagskontrollant.
 
Jørgen blev genvalgt enstemmigt og fortsætter som bilagskontrollant.
 
e.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 
Rosa og Karen blev enstemmigt valgt til suppleanter.
 
f.Valg af bilagskontrolant suppleant.
 
Erik blev enstemmigt valgt som bilagskontrollantsuppleant.
 
Ad. 7.Eventuelt.
 
Mogens spurgte om der skal lægges flere kræfter i klubbens hjemmeside, dette var der enighed om at det skulle der.
 
Børge orienterede om hans deltagelse i EDB lærernes formøde og generalforsamling.Hanfortalte at den nye Zoomtext 11 vil ændre de fleste genveje så de ikke konflikter med de nuværende Windows 10 tastaturgenveje, men til gengæld vil det betyde at man nu skal til at vænne sig til helt nye tastekombinationer for genvejene i Zoomtext 11.
 
Hanne afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
 
Referat Skrevet af Torben Frederiksen 27 februar 2017
 
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tilbage til indhold