2018 feb. - Klub EDB

Klub EDB
Title
Gå til indhold
Referater
 Referat KLUB EDB generalforsamling
Dato og tid: 26. februar 2018 kl 19.
 
Lokation: Vesterbro 62 A
 
 
 
1.                   Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere
finn Bjørn blev valg til  dirigent, Torben  blev valgt til referent, Erik Sonja og Kirsten blev valgt til stemmetællere.

 
2.                   Bestyrelsens beretning v. formanden
Mogens Andersen gennemgik det forgangne års arrangementer. Marts Annette fortalte  om sit arbejde og liv som blind, april Jens Gottlib  KNFB Reader, Maj Mogens fortalte om hvad han  har oplevet,   Hirtshalsturen til fiskefestival var en god oplevelse, September aflyst kun hyggeaften, oktober  Datadiscount, november Annette om Iphone,  December  julehygge som var rigtig hyggelig,  Januar Studerende  fortalte omkring  deres  studier  omkring undervisningen på Vesterbro og det var rigtigt godt.
 
Der var  ingen  kommentarer til beretningen og den blev  derefter godkendt.
 
 
3.                   Fremlæggelse af det revideret regnskab v. kassereren
 
Børge Andersen  gennemgik det reviderede regnskab, der var ikke  kommentarer  til regnskabet og det blev derefter godkendt.

 
4.                   Indkomne forslag
Der var ingen forslag.

 
5.                   Fastsættelse af kontingent
Kontingent er fortsat uændret 250  kroner.
 
 
6.                   Valg til bestyrelsen
 
a.            Valg af kasserer
 
         Børge  Andersen modtog genvalg og blev valgt uden modkandidat.

 
b.            Valg af et bestyrelsesmedlem Rosa Toft var på valg
         Finn Bjørn  blev valgt.

 
c.           Valg af 2 bilagskontrollanter på valg Erik Vagnsø og Jørn Dam  
       Jørgen Dam  ønskede ikke genvalg. Erik Vagnsø blev genvalgt for 1 år
 
d.           Hanne Ottesen blev valgt for 2 år.

 
e.           Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
        Rosa toft og Bent Petersen blev valgt.

 
f.           Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant  
       Torben Frederiksen blev valgt.

 
7.                   Eventuelt.
 
Der var ingen kommentarer.

 
 
Referat skrevet af Torben Frederiksen 28  februar 2018.
 
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tilbage til indhold