2019 feb. - Klub EDB

Klub EDB
Title
Gå til indhold
Referater
Referat generalforsamling KLUB-EDB 2019
 
 
Dato og tid: 25 februar kl. 19.
 
 
Lokation: Vesterbro 62A 1 9000 Aalborg
 
 
 
1 Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.
 Ruth blev valgt som dirigent. Torben Frederiksen blev referent og   stemmetællere blev Sonja, Viggo og Kirsten.

2 Bestyrelsens beretning v. formanden.
Mogens gennemgik hvilke arrangementer der havde været  det forgangne år. Finn underholdt i marts, april og maj omkring Kommune Data og IT, August fiske festival, september om Iphone, Oktober var der kun fælles hygge, November var klubben  på Fuglsangcentret. December Julehygge og lotteri. Januar 2019 Klaus og Nikolaj fra ISH fortalte lidt  om hvad der evt kom i fremtiden.
 
Mogens om den  ny hjemmeside. Mogens har lagt referater  ind på hjemmesiden Der var  1 kommentar til beretning fra Erik Dam, han spurgte ind til  hvorfor der stadig står  at  siden er under opbygning.
Nikolaj fortalte at man med skærmlæser ikke har mulighed for at aktivere menuerne.
 
Beretning blev derefter godkendt.
 
 
3 Fremlæggelse af det revideret regnskab v. kasseren.
Børge andersen gennemgik regnskabet. Der var ingen kommentarer til regnskabet og det blev godkendt  enstemmigt.

 
 
4 Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

 
5 Fastsættelse af kontingent
Bent spurgte ind til hvorfor  ledsager skal betale, Børge forklarede at grunden til at ledsagere skal betale  kontingent r at  man jo deltager på    lige vilkår og betaler ikke ekstra for medlemsaftener og ture.
Desuden kan der være et 25 kroners gebyr for ikke medlemmer  ved extraordinære dyre eller specielle arrangementer.
Jens Larsen forslog 20 kr for  hver klubaften.
Bent foreslog kun at have ekstra gebyr  ved dyrere  arrangementer/ klub aften.
Kontingentet blev fastsat  til uændret 250 kr.

 
6 Valg til bestyrelsen.
 
Valg af formand.
Finn Bjørn blev valgt til formand.
Nikolaj blev avalgt for et år da han indtræder i bestyrelsen for 1 år  i det Finn overtager formandsposten.


 
Valg af 1 bilagskontrolant på valg er Erik Vagnsø.
Erik Wagnsø blev valgt.

 
 
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Erik Dam blev første suppleant og Jens Larsen blev anden suppleant.

 
 
Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant.
Torben Frederiksen blev valgt.
  
 
7 Eventuelt.
 
Ruth takkede for en god og velordnet generalforsamling. Børge Andersen takkede  Mogens for  hans gode arbejde  i bestyrelsen.

Referat skrevet afTorben Frederiksen 27 februar 2019.
 
 
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tilbage til indhold